Hiện nay đa phần các quốc gia trên thế giới đều chủ yếu tính lương tối thiểu theo giờ, ít có quốc gia nào tính theo tháng như Việt Nam, bởi chúng ta luôn quan niệm lương tối thiểu nằm trong khu vực có quan hệ lao động. Vậy nên hay không nên việc tính tiền lương tối thiểu theo giờ, chúng ta cùng phân tích ở bài viết dưới đây:

Tiền lương tối thiểu là gì?

Trong cuộc sống hàng ngày ai cũng có những nhu cầu tối thiểu cần được đáp ứng như nhu cầu ăn, mặc ở,...Tùy thuộc vào mỗi hoàn cảnh sống khác nhau mà nhu cầu của mỗi con người là khác nhau, mức sống tối thiểu của mỗi người lao động cũng khác nhau và quan trọng là nó có liên quan chặt chẽ tới mức lương tối thiểu?

tien-luong-toi-thieu-1

Theo Bộ Luật lao động thì mức lương tối thiểu được hiểu như sau: 
Lương tối thiểu là một mức lương thấp nhất theo quy định của Luật lao động do Quốc hội Việt Nam ban hàng. Đó là số tiền trả cho người lao động làm công việc đơn giản nhất trong xã hội với điều kiện làm việc và cường độ lao động bình thường, lao động chưa qua đào tạo nghề. Số tiền đó đủ để người lao động có thể tái sản xuất giản đơn sức lao động, đóng bảo hiểm tuổi già và nuôi con. Mức lương tối thiểu này được dùng làm cơ sở để tính các mức lương trong hệ thống thang lương, bảng lương, mức phụ cấp lương và thực hiện một số chế độ khác theo quy định của pháp luật. 

Ngày nay cũng còn nhiều quan điểm khác nhau về tiền lương tối thiểu. Có quan điểm ủng hộ quy định tiền lương tối thiểu nhưng cũng có quan điểm phản đối. Ngay ở Mỹ, các chính khách thường đòi tăng lương tối thiểu với lý do nhằm để bảo vệ quyền lợi cho công nhân thiếu tay nghề và giới trẻ, nhưng hậu quả ngược lại là hai thành phần này khó kiếm việc làm hơn, do các công ty không muốn trả lương cao cho những loại lao động thiếu tay nghề.

Một thực tế hiện nay các doanh nghiệp ở Việt nam đều trả lương cao hơn nhiều so với mức lương tối thiểu nên họ không sợ vi phạm việc trả lương dưới mức quy định. Nhưng trong khi tổng mức lương không thay đổi mà nghĩa vụ đóng góp (BHXH, BH Ytế) lại tăng lên làm cho thu nhập thực tế có khi giảm đi.

Mặt khác tiền lương thiết yếu là một lượng tiền cần thiết cho một hộ gia đình để tồn tại với những vật dụng sinh hoạt thiết yếu, được hiểu như ngưỡng nghèo. Các đạo luật về tiền lương quốc gia thường gắn lương thiết yếu với lương tối thiểu. Các đạo luật này thường được dựa trên một tập hợp một số loại hàng hóa và vật dụng thiết yếu, thường được đánh giá bằng mức giá cả (chỉ số tiêu dùng), hoặc bằng tỉ lệ lạm phát. Các đạo luật của của quốc gia thường lấy tiền lương tối thiểu làm chuẩn để có những sửa đổi cần thiết để tiền lương có thể theo kịp lạm phát và để khôi phục lại sức mua đã mất của tiền lương.

Những đặc điểm cơ bản của tiền lương tối thiểu:

- Tiền lương tối thiểu được xác định tương ứng với trình độ lao động giản đơn nhất chưa qua đào tạo nghề

tiền lương tối thiểu 2

- Tiền lương tối thiểu tương ứng với cường độ lao động nhẹ nhàng nhất, không đòi hỏi tiêu hao nhiều năng lượng thần kinh, cơ bắp.

- Tiền lương tối thiểu được tính tương ứng với môi trường và điều kiện lao động bình thường, không có tác động xấu của các yếu tố điều kiện lao động.

- Tiền lương tối thiểu được tính tương ứng với nhu cầu tiêu dùng ở mức độ tối thiểu cần thiết. 

- Tiền lương tối thiểu phải tương ứng với mức giá tư liệu sinh hoạt chủ yếu của vùng có mức giá trung bình.

- Tiền lương tối thiểu phải phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của mỗi quốc gia.

Trong kế cấu của tiền lương tối thiểu không bao gồm tiền lương làm thêm giờ, phụ cấp làm việc bạn đêm, phụ cấp trách nhiệm hay chức vụ, tiền ăn giữa ca và các khoản tiền lương khác ngoài tiền lương thông thường hàng tháng do chính phủ quy định. 

Ý nghĩa của tiền lương tối thiểu:

1. Đối với người lao động:

Tiền lương tối thiểu là sự đảm bảo có tính pháp lý của Nhà nước đối với người lao động trong mọi ngành nghề, khu vực có tồn tại quan hệ lao động, bảo đảm đời sống tối thiểu cho họ phù hợp với khả năng của nền kinh tế. Không chỉ như cầu về ăn, ở, mặc, đi lại, giáo dục, y tế, chính sách xã hội,... người lao động cũng có rất nhiều nhu cầu khác nhau cần được đáp ứng về cả vật chất lẫn tinh thần. 

tiền lương tối thiểu 5

Mục tiêu của chính sách tiền lương tối thiểu là nhằm bảo vệ người lao động, bảo đảm cho người lao động tái sản xuất sức lao động.
Chính sách tiền lương tối thiểu còn có ý nghĩa trong việc loại trừ khả năng bóc lột có thể xảy ra đối với người lao động trước sức ép của thị trường. Khi nguồn cung lao động vượt cầu lao động (thị trường lao động của Việt Nam hiện nay luôn luôn trong tình trạng này) nếu không có lướu an toàn là tiền lương tối thiểu do Nhà nước quy định và đảm bảo thực hiện thì người sử dụng lao động có thể lợi dụng, gây sức ép nhằm trả công theo ý muốn.

2. Đối với nền kinh tế:

Tiền lương tối thiểu là công cụ điều tiết của Nhà nước trên phạm vi toàn xã hội và trong từng sơ sở kinh tế nhằm mục đích:

+ Bảo vệ sức mua cho các mức tiền lương trước sự gia tăng của lạm phát và các yếu tố kinh tế khác

+ Loại bỏ sự cạnh tranh không công bằng của thị trường lao động

+ Phòng ngừa những xung đột trong các ngành

+ Thiết lập mối quan hệ ràng buộc kinh tế trong lĩnh vực sử dụng lao động, tăng cường trách nhiệm của các bên trong quản lý và sử dụng lao động. 

+ Tiền lương tối thiểu không chỉ có chức năng bảo vệ lợi ích của người lao động mà còn có chức năng khuyến khích đầu tư trong nước và thu hút đầu tư nước ngoài, thúc đẩy phân công lao động quốc tế trong xu thế toàn cầu hóa. 

3. Tiền lương tối thiểu đảm bảo có tính pháp lý của nhà nước đối với người lao động có tham gia quan hệ lao động trong mọi khu vực kinh tế.

Nó chính là cơ sở để xây dựng hệ thống thang, bảng lương và còn là căn cứ để các bên thỏa thuận tiền lương phù hợp với điều kiện và khả năng, lợi ích của các bên trong quan hệ lao động.

Tạo ngay cho mình một CV xin việc nhân viên bán hàng mới nhất được thiết kế khoa học và đầy đủ bằng cách click here

Căn cứ để xác định tiền lương tối thiểu:

- Hệ thống các nhu cầu tối thiểu của người lao động và gia đình họ. Hệ thống nhu cầu tối thiểu này bao gồm các nhu cầu sinh học và nhu cầu xã hội như nhu cầu về ăn, mặc, ở, đi lại, học tập, y tế, văn hóa, xã hội, đời sống cả về tinh thần lẫn vật chất. 

tiền lương tối thiểu 6

- Mức tiền lương chung của cả nước:
Việc xác định tiền lương tối thiểu phải dựa trên căn cứ này để đảm bảo tiền lương tối thiểu không quá thấp hoặc quá cao so với giá cả chung của thị trường sức lao động, đồng thời góp phần vừa bảo vệ người lao động vừa bảo vệ người sử dụng lao động và đảm bảo cho nền kinh tế phát triển ổn định, bền vững. 

- Chi phí và sự biến động của giá cả sinh hoạt

- Mối tương quan về điều kiện sống của các tầng lớp dân cư trong xã hội. Điều này không chỉ có ý nghĩa đối với việc đảm bảo công bằng trong việc trả công trong xã hội mà còn hạn chế sự phân hóa giàu nghèo giữa các tầng lớp dân cư. Đồng thời sự chênh lệch về mức sống giữa các tầng lớp dân cư ở các vùng miền cũng là căn cứ để xác định mức lương tối thiểu vùng, mức lương tối thiểu ngành cho phù hợp. 

- Các nhân tố kinh tế như tốc độ tăng trưởng kinh tế và mức năng suất lao động. Căn cứ này thể hiện nguyên tắc điều chỉnh lương (trả lương theo nguyên tắc phân phối theo lao động và trên cơ sở năng suất lao động)

- Sự đạt được và giữ vững về mức độ có việc làm trên phạm vi vùng và quốc gia. Theo đó các vùng có thể được đảm bảo về nguồn cung cầu lao động ở mức gần tương đồng và đủ đáp ứng cho nhau, theo đó tổng thể cả nước sẽ đạt được mức cân bằng về thị trường lao động, đảm bảo được mức tiền lương ổn định và lâu dài cho người lao động có thu nhập tốt chi trả cho các chi phí trong đời sống hàng ngày, không rơi vào tình trạng thất nghiệp hoặc nhảy việc liên miên, không ổn định được về kinh tế để có thể góp phần làm giàu mạnh cho gia đình và cho đất nước. 

Hệ thống tiền lương tối thiểu:

- Tiền lương tối thiểu quốc gia do nhà nước quy định và được áp dụng trên phạm vi toàn quốc với tất cả mọi người lao động, nó còn được gọi là lưới an toàn chung cho mọi người lao động.

- Tiền lương tối thiểu theo khu vực kinh tế có sự phân biệt giữa tiền lương tối thiểu của khu vực đầu tư nước ngoài và khu vực kinh tế trong nước

- Tiền lương tối thiểu theo khu vực địa lý (vùng, địa phương) do có sự chênh lệch về giá cả sinh hoạt giữa các địa phương mà tiền lương tối thiểu giữa các địa phương có thể được quy định khác nhau.

- Tiền lương tối thiểu của đơn vị sử dụng lao động, của ngành kinh tế được hình thành trên cơ sở thỏa thuận của các bên và thông thường được ghi nhận trong thỏa ước tập thể.

Lương tối thiểu sẽ giúp bảo vệ người lao động yếu thế:

- Hiện nay lương tối thiểu theo vùng theo tháng mới chỉ bảo vệ được lao động khu vực chính thức còn khoảng 50% lao động Việt Nam không được ký kết hợp đồng. Số lao động này chủ yếu làm việc tại các hộ kinh doanh gia đình, lao động tự do, lao động làm việc tại các khu kinh tế nhỏ và vừa, không thuộc phạm vi áp dụng của lương tối thiểu vùng.

- Điều chỉnh mức lương tối thiểu theo giờ là rất cần thiết. Cách tính lương tối thiểu theo giờ sẽ thực hiện bằng cách chia mức lương tối thiểu theo tháng cho số giờ làm việc thông thường hợp pháp trong một tháng.

- Do hình thức làm việc đa dạng bao gồm công việc bán thời gian và công việc trong khu kinh tế phi chính thức nên mức lương tối thiểu theo giờ sẽ giúp thực thi lương tối thiểu rõ ràng hơn,

Tiền lương và các khoản trích theo lương sẽ là nguồn thu nhập chính, thường xuyên của người lao động, đảm bảo tái sản xuất và mở rộng sức lao động, kích thích lao động làm việc hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh khi công tác hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương được hạch toán hợp lý công bằng chính xác.

Với những chia sẻ hữu ích trên đây hy vọng rằng, mọi người đã có những hiểu biết cụ thể về tiền lương tối thiểu vùng để từ đó có thể nhiều kiên thức, đảm bảo quyền lợi cho chính bản thân mình.